กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553

   
11.30 น.
  • ออกเดินทางไป บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
    ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  • รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.
  • กล่าวต้อนรับ โดยผู้บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
  • รับฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นมา และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
15.00 น.
  • นำเยี่ยมชมกิจการ
  • ถาม - ตอบ
  • ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก